Κλήματα E-mail
ΚΛΗΜΑΤΑ   ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΓΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ , ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΛΑ    
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ
 • ΡΟΖΑΚΙ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 • ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ
 • ΤΟΜΣΟΝ
 • ΣΟΥΠΕΡΙΟΡ
  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
 • ΑΤΤΙΚΗ
 • AUTUMN ROYAL
 • ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ
 • ΦΡΑΟΥΛΑ
 • ΡΙΜΠΙΕ
 • ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ
   ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
 • ΡΟΔΙΤΗΣ
 • ΝΤΕΜΠΙΝΑ
 • ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ
 • ΣΑΡΝΤΟΝΕ
 • ΑΣΥΡΤΙΚΟ
  ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
 • ΣΙΡΑΧ
 • ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ
 • ΣΕΝΖΩ
 • ΛΗΜΝΙΟ
 • ΓΚΡΕΝΑΣ ΡΟΥΖ
 • ΚΑΜΠΕΡΝΕ ΣΟΒΙΝΙΟΝ 
grape12.jpggrape13.jpg
   grape1.jpg